Dayanisma ve Paylasimin Adresi
 
Yayında :
Belgesel
 
 
GOPSENTV DAYANISMA VE PAYLASIMIN ADRESI                  
Dernek Faaliyetleri
Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
Kulturverein zur Solidarisierung mit den Menschen aus Göpsen  ’’Yaylacık’’ e.V 

GYDKD amaç ve ilkeleri doğrultusunda, gerçekleştirilecek çalışmalar ve etkinlikler:
 

Genel 
Çalışmalar:
Derneğimizin amaç bölümünde de belirtildiği gibi (ve amaçlara bağlı kalarak), dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her Göpsenli (Yaylacıklı) ile aynı yakınlıkta durmak, insanlığa ve insan onuruna önem verenlerle çalışmak, sorunlarına ortak çözümler aramak ve bulmak.Cenaze Fonu oluşturmak (Hızla çoğalan ölümlerin dikkate alınması ve burada yaşayan Yaylacıklılar’la birlikte çevre köylerdeki insanların da ilgisi çekilmeli)Acil Yardım  Fonu oluşturmak (Avrupa’ da Yaşanan ekonomik sıkıntaları gözönünde bulundurularak, sıkıntıya düşmüş üyelerimizin o andaki sıkıntısını çok çabuk giderebilmek ve yarasına merhem olmak için Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisi dahilinde kullanılacak bir FON oluşturulması. Bunun adına sıkıntılı anlarda BORÇ verme FONU da denilebilir.)İnsanımız ve köyümüze yönelik projeler üretmek, insanlarımızın proje üretmelerine destek vermek. Bu projelerin yaşama geçirilmesi için maddi ve manevi destek yaratmak ve bulmak. Kaynağı olmayan ve maliyeti önceden hesaplanmayan giderlerden kaçınılması.Akademisyen ve kendini yetiştirmiş Göpsenlilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak, karşılıklı dayanışmak ve onların tanıtımını sağlamak.Dernek Yerinin Bulunması ve tüzükte gecen amaclara yönelik hızla çalışmaların yapılması: 
Dernekler Arası Dayanışma ve köy muhtarlığı ile ortak hareket için yapılacaklar:
Muhtarlık ve diğer derneklerle ilişkileri pekiştirmek, sorunları kaynağından öğrenmek ve çözümü ona göre aramak. Ortak amaçların belirlenerek, derneklerarası ve muhtarlıkla olan ilişkilerin Yönetim Kurulu’ nun bilgisi dahilinde belirli kişiler izerinde sağlanması, yönetim Kurulunun onayı olmadan sözler verilmemesi ve vaatlerde bulunulmamasıBu ortak amaçlara yönelik yapılacak katkı paylarının belirlenmesi bunların üyelerle bölgesel toplantılarda tartışılması ve kararlaştırılması.Aynı amaçları olan derneklerle bir kurum olarak sözleşme va anlaşmalar yapmak, 

Köyümüze Yönelik Yatırımlar ve Çalışmalar:
.
Köyümüzün ve orada yaşayan köylülerimizin sorunlarının belirlenmesi, bunların öncelik sırasına göre ele alınması. Dernek üyesi olsun olmasın yardım ve bağış yapacak insanların dikkatinin bu sorunlara çekilmesi.  Dernek olarak, yapılacak her yardımın kimden gelirse gelsin zemininin hazırlanması ve bunların doğru yönlendirilmesi.Dernek üyelerimizin vereceği karara bağlı olarak elimizdeki maddi olanakları orada yatırıma dönüştürülmesinin sağlaması. Avrupa Birliği ve Devlet yardımlarının araştırılması, bunların yardım ve yatırım olarak köyümüze ulaşmasının sağlanması ve girişimlerde bulunularak, bunların yaşama geçirilmesi. Göçün durdurulabilmesi ve köyde yaşama koşullarının çağdaşlaştırılması için olanakların bulunması.Avrupa’daki bir köy veya belde ile kardeş belde olma yollarının araştırılması ve yaşama geçirilmesi. (Gerekirse ilgililerin ziyaretlerini sağlayarak oralara ilgi çekmek.)Bayram (Şenol) Özsoy ile ilişki kurularak onun önerdiği MORG projesini yaşama geçirmek ve başka yardımseverlerin de katılımlarını sağlamak.Cemevinin ön düzenlemesinin yapılması.  Cemevi’ nin tuvaletletleriyle birlikte insanların cenaze namazlarında, özel günlerindeki ibadetlerinde abdest alabilmeleri için, uygun ek yapılması ve bunlar için kaynak yaratılması, gönüllü yardımseverlere  olanaklar sağlanması.Dışarıdan gelecek misafirlerin sıkıntı yaşamadan barınabilmesi için üç beş yataklı bir misafirhane modelinin yaşama geçirilmesi (içinde buzdolabı, küçük bir mutfak ve duş vs. bulunabileceği bir bölüm)Daha önce önerilen ve uygulamaya geçirilmeyen,  Köye Elbise yardımı, Köy Okulun Bilgisayarlandırılması, Ambulans (ya da sağlıkla ilgili diger alternatifler) gibi önerilerin ciddiyetle ele alınması ve yaşama geçirilmesi.Yaşlılar, hastalar ve özürlülere yönelik (Yaşlıların sorunlarının yerinde incelenmesi ve gerekli yardım olanaklarının sunulması. Daha önceki özürlüler projesinin –çevre köylerdekilerle birlikte- yaşama geçirilmesi. Avrupa’daki yardım kuruluşları ile ilişki kurularak yardım olanaklarının sağlanması.Köyümüz ve köyümüz insanı ile ilgili büyük bir araştırma yapmak (göç, yerleşim, eğitim, ekonomik durum, vs.) Yüksek  öğretime ekonomik nedenlerle devam edemeyenlere burs fırsatları yaratmak.Olanaklar elverdikçe, eski okul yerinin park ve dinlenme yeri olarak değerlendirilmesi, Gavur Pınarı’nın kaynağının temizlenerek, suyu içilir duruma getirilmesini sağlamak. 

Avrupa’da Tanışma,  Dayanışma ve Paylaşma Geceleri:
Bölgesel: (Birlik –Beraberlik geceleri / toplantıları.) Belirli aralıklarla Herford, Brilon, Belçika, Danimarka, Fransa, ve Hollanda’da toplantılar yapmak.Kadınlara Yönelik Anneler Günü, Kadınlar Günü, Kadınların kendi aralarında düzenleyecekleri diğer toplantıları belirleyip, destekleyip ve organizelerine yardımcı olmak.Çocuk ve Gençlere Yönelik: (6 – 12 yaş grubuna hafta sonları, 12-18 yaş grubuna yurt içi ve yurtdışı gezi, tanışma ve toplanma olanakları sunmak, onların proje ve planlarını yaşama geçirmelerini sağlamak. Ev ödevlerine yardımcı olabilmek için çözümler aramak ve bulmak. Gelirleri kendilerine kalmak koşuluyla, gençlerin yapacağı organizasyonları desteklemek ve onlara yardımcı olmak.Yaşlılar, hastalar, ve bakıma gereksinim duyanların belirlenmesi ve değer yargılarımıza (gelenek-göreneklerimize) yakışır şekilde onlara sahip çıkmak ve hizmet götürmek.Yabancıları kazanma toplantıları: Yabancıların ilgisini köyümüze sorunlarımza çekerek katkıda bulunulmasını sağlamak, gerekirse ziyaret olanakları sunulmalıdır. Derneğimiye üye olmalarını sağlamak.Hobbylere bağlı olarak üyelerimize ilgi alanları yaratmak. 

Özel Günler:
Üyelerimiz uygun görürlerse, iki yılda bir köyümüzde bir şenlik (festival), bir başka deyişle ’’Gurbetçiler Festivali’’  düzenlemek ve orada buluşmak.Anma Geceleri, Kutlamalar, Sorunları Paylaşma Geceleri, Eglenceler: (Yılbaşı,  Matineler, Yer ve Zamana bağlı eğlenceler, vs.) 

Kaynak yaratılması:
Organizasyonlar, aidatlar ve bağışlardan gelen gelirler,Devlet, belediye ve diğer kurumlardan sağlanacak katkı payları,Gönüllü hayırseverlerin doğrudan veya dolaylı yapacakları katkılar, 
GYDKD Yönetim Kurulu / Avrupa
Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
Kulturverein zur Solidarisierung mit den Menschen aus Göpsen  ’’Yaylacık’’ e.V          

 

Tüm Hakları Saklıdır. | All Rights Reserved | Copyright © 2020

 

Powered By Gopsen TV 

 

 

Facebookta paylaş

 

 

 

Mobil Sürüme Geçiş